Royal IHC en NETICS sluiten partnerschap

Royal IHC en NETICS, een ingenieurs- en adviesbureau op het gebied van bouwen met baggerspecie, hebben een partnerschap gesloten. NETICS is een expert in ‘building with nature’ en ontwerpt innovatieve waterbouwkundige constructies van baggerspecie.

NETICS heeft kennis en innovatieve technieken ontwikkeld voor het aanleggen van dijken, dammen, golfbrekers, eilanden en natuurvriendelijke oevers waarbij baggerspecie en geotextiel worden gecombineerd in duurzame oplossingen. Ook ontwikkelt NETICS methoden voor het persen van baggerspecie tot bouwblokken, die naast voor waterkerende constructies ook voor de bouw van huizen gebruikt kan worden.

Klanten van NETICS zijn met name overheden, natuurbeheerders, havenbedrijven, industrie, mijnbouwbedrijven, baggeraars, (water)bouwaannemers, leveranciers van baggerequipment en ontwateringsmethoden en kennisinstituten.

Als onderdeel van de samenwerking neemt IHC een belang in NETICS. Daarnaast brengt IHC kennis in en ondersteunt het NETICS in haar ambitie de ontwikkelde technieken en expertise
wereldwijd uit te rollen. De samenwerking levert beide partijen strategische voordelen, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie bij verwerkingsketens en toepassingstechnieken van baggerspecie. Het gezamenlijke doel is om ‘end-of-pipe solutions’ te ontwikkelen en deze wereldwijd toe te passen voor vrijkomende baggerspecie.

Bekijk hier het bedrijfsprofiel van Royal IHC