Ruim 80 miljoen verlies voor Royal IHC

Voor Royal IHC was 2018 een zeer lastig jaar. Door kostenoverschrijdingen bij de uitvoering van een aantal uitdagende innovatieve projecten, was het verlies over 2018 uiteindelijk 80,6 miljoen euro.

IHC heeft een aantal duidelijke acties in gang gezet om de winstgevendheid te herstellen. Zo heeft de organisatie focus aangebracht en de reeds ingezette transformatie versneld, onder andere door contracten tegen betere condities af te sluiten en door versterking in management en verbetering van processen. Tegelijkertijd is IHC met 120 miljoen euro aan
additionele financiering versterkt.

CEO Royal IHC, Dave Vander Heyde: “Wij zijn ervan overtuigd dat wij, na een moeilijke periode, de juiste stappen en de noodzakelijke maatregelen hebben genomen om onze kwaliteit, innovatiekracht en sterke relaties die IHC tot een toonaangevende speler in haar markt hebben gemaakt, te borgen voor de toekomst. ”

“Het vertrouwen en het commitment dat wij van onze stakeholders hebben gekregen onderstreept het draagvlak voor onze ingezette strategie, die nu ook zijn vruchten afwerpt in een kwalitatief goed orderboek. Het legt de basis waarop IHC over 2019 een positief resultaat kan realiseren.”

Resultaat 2018 werd sterk beïnvloed door een aantal uitdagende innovatieve projecten

Het resultaat over 2018 werd sterk beïnvloed door een aantal uitdagende innovatieve projecten die tijdens de eerdere crisisperiode (2015-2017) in de markt werden gecontracteerd. Deze projecten bevinden zich nu in de laatste fase, echter met aanzienlijke kostenoverschrijdingen. Dit leidde over het boekjaar 2018 uiteindelijk tot een negatieve EBITDA van 40,8 miljoen euro en een nettoverlies van 80,6 miljoen euro.

Het orderboek kwam per 31 december 2018 met 1.184,5 miljoen euro lager uit dan een jaar eerder. De nieuw getekende orders in 2018 bedroegen 594 miljoen euro. Deze orders hebben een lager risicoprofiel en zijn tegen betere condities afgesloten, waardoor ze reeds in 2019 een positieve impact op het resultaat zullen hebben. De omzet over 2018 was met 941,7 euro
miljoen 18 procent hoger (2017: 800,2 miljoen euro). Voor 2019 wordt een hogere omzet verwacht en een turnaround van het operationele resultaat.

Heldere strategische focus met betere balans in het risicoprofiel

Het verminderen van risico’s vormt een belangrijk onderdeel van de aangebrachte focus om de uitdagingen beheersbaar te houden.