SafeLNG.nl gelanceerd met Nationaal LNG Veiligheidsprogramma

Op 26 april is de website SafeLNG.nl gelanceerd. De website SafeLNG.nl bevat de resultaten van het Nationaal LNG Veiligheidsprogramma, dat liep in de periode 2014 en 2015. 

Het Nationaal LNG Veiligheidsprogramma is een initiatief van het Nationaal LNG Platform in samenwerking met TNO, NEN, Vopak, Gasunie, Shell, Engie, Rolande, RIVM en de Rijksoverheid en werd bekrachtigd met het ondertekenen van de ‘Safety Deal LNG’. Binnen dit programma werkten experts uit het bedrijfsleven, de onderzoekswereld, overheid en incidentbestrijding nauw samen met als doel: het genereren van de benodigde kennis over LNG en veiligheid. De verkregen informatie wordt gebruikt voor het verder ontwikkelen van regelgeving, beleid, normen en richtlijnen voor het veilig kunnen toepassen van LNG als transportbrandstof in Nederland. Bovendien heeft de informatie een belangrijke waarde voor de hulpdiensten bij het bestrijden van een incident met LNG.

Met de lancering van de website SafeLNG.nl, die grotendeels in het Engels is, zijn de resultaten niet alleen beschikbaar voor de bij het Nationaal LNG Veiligheidsprogramma betrokken partijen, maar ook voor andere belangstellende partijen in binnen- en buitenland. Met het delen van informatie wordt bovendien beoogd dat dubbel onderzoek naar veiligheid van LNG wordt voorkomen.

Bron: NEN