Samenwerking voor bedrijventerrein Flevokust

Haven Amsterdam, de gemeente Lelystad en Van der Wiel Planontwikkeling uit Drachten hebben besloten de samenwerking bij de aanleg en exploitatie van een logistiek bedrijventerrein in Lelystad, te onderzoeken. Hiervoor tekenden wethouder Freek Ossel van Haven Amsterdam en Westpoort, directeur Haven Amsterdam Dertje Meijer, wethouder Economische Zaken Lelystad Jop Fackeldey en directeur Van der Wiel Planontwikkeling Arjen van der Schaaf gisteravond. Op de achtergrond het gebied Flevokust waar in de de toekomst een overslagpunt voor goederen via water zal komen, als de plannen haalbaar blijken te zijn.

Bron: Port of Amsterdam, 14-10-2010;