Sandfirden Technics levert vier Powered by Scania LNG-gensets voor EcoLiner

  • binnenland

De EcoLiner, een zeer innovatief binnenvaartschip dat in aanbouw is bij Damen Hardinxveld, wordt voorzien van vier dual-speed Powered by Scania Marine LNG Generator Sets van Sandfirden Technics uit Den Oever. Dat is letterlijk en figuurlijk een schone zaak.

Sandfirden Technics heeft meer dan 70.000 draaiuren ervaring met marine gasmotoren. Voor de EcoLiner worden dan ook vier LNG-motoren geleverd waarbij iedere gasmotor goed is voor maximaal 300 kWm continue vermogen bij 1.800 rpm. In Den Oever worden generator en LNG-motor gekoppeld tot genset. De vier generatorsets kunnen via remote monitoring 24/7 worden gevolgd waarbij alle meldingen zowel aan boord als in Den Oever binnenkomen.

Om de onderhoudsinterval van de motoren te vergroten is het carter is vergroot tot 70 liter en is een automatisch oliebijvulsysteem gemonteerd. Eens per 1.200 draaiuren olieverversen is voldoende, waarbij door tussentijds testen – sampling genoemd – de standtijd mogelijk verlengd kan worden. De door Sandfirden ontwikkelde gasbougies hebben een standtijd van 2.400 uur.

Door de toepassing van LNG als brandstof kennen de gensets aanzienlijke emissiereducties. Zo wordt er 25 procent minder stikstofoxide uitgestoten, 100 procent minder zwaveldioxide en voor koolstofdioxide en fijnstof mogen respectievelijk 25 procent en 99 procent reductie worden genoteerd.

HTP™ elektrisch aandrijfsysteem
De EcoLiner wordt uitgerust met een elektrische aandrijving die de brandstofrekening van reder reduceert en in belangrijke mate bijdraagt aan de gewenste reductie van schadelijke emissies. Volgens Erik de Wit, Sales Director bij Sandfirden Technics, is er nog ruimte voor verdere aanscherping en verbetering. “De gensets kunnen ook het High Torque Power Drive HTP™ systeem van Torque Marine IPS voeden, waarbij het benodigde vermogen automatisch wordt afgestemd op de vraag. De prestaties in de reeks permanentmagneetgenerator/omvormer/DC-bus/omvormer/HTPaandrijfmotor zijn flexibel met elkaar verbonden, door gedefinieerd 100 procent vermogensafname. Hierdoor wordt ook voorkomen dat de motor ontoelaatbaar wordt belast. Zo zet je het totale elektrische vermogen zo efficiënt mogelijk in. Alleen de daadwerkelijk door het aandrijfsysteem benodigde energie wordt verbruikt waardoor er nog minder energie nodig is en het milieuvriendelijke karakter van dit schip verder wordt benadrukt.

Belangrijkste verschil ten aanzien van de bestaande elektrische aandrijvingen is dat het High Torque Power Drive HTP™ systeem als een reductieloos systeem geleverd wordt, dat via een DC-bus gekoppeld wordt aan een willekeurige genset of batterijpakket”, zegt De Wit. Reductieloos wil zeggen dat de normaal aanwezige reductiekast niet aanwezig is. De elektromotor is direct aan de schroefas gekoppeld, waarbij alleen een zogenoemde ‘flexplate’ wordt gemonteerd om de eventuele hoek tussen elektromotor en schroefas te overbruggen. De romp van de EcoLiner is al te water en men hoopt het schip na de zomer in de vaart te kunnen nemen.

Meer… Sandfirden 

Related news

List of related news articles