Scharnieren van de wereldhandelsvaart: havens en werven

Als verbindingen tussen de haarvaten van het transport over land en de slagaders van het maritiem transport vormen havens het hart van de wereldeconomie. Enkele havens springen er uit vanwege hun belang of omvang. Ook werven en dokken zijn uiteraard belangrijk voor de wereldhandelsvaart. Als illustratie de Zuid-Koreaanse dokken, als geboorteplaats van oceaanreuzen, en de Bengaalse stranden, de laatste rustplaats van vele van deze gigantische schepen.

Meer… MO