Scheepsbouw bundelt belangenbehartiging

De brancheorganisaties VNSI (scheepsbouw- en reparatiewerven) en Holland Marine Equipment (maritieme toeleveringsindustrie) voegen hun activiteiten op het gebied van belangenbehartiging samen. Per 1 januari 2008 zal er één nieuwe organisatie worden gevormd: Scheepsbouw Nederland.

De nieuwe combinatie zal worden gevestigd bij FME te Zoetermeer. Volgens VNSI-voorzitter Fred van der Wal, is hiervoor gekozen vanwege de gezamenlijke invloed: “De nieuwe combinatie van werven, toeleveranciers en werkgeversorganisatie zal op daadkrachtige wijze het belang van de maritieme industrie behartigen.” HME-voorzitter Pim van Gulpen benadrukt het belang van samenwerking: “Zowel VNSI als HME zijn voorstander van ketenintegratie. Dan moet je als brancheorganisatie het goede voorbeeld geven.”

De belangrijkste drijfveer voor de samenvoeging is dat bundeling leidt tot meer kracht in de belangenbehartiging. Daarnaast leidt de combinatie tot synergie-effecten. Hierdoor kan de serviceverlening voor de leden worden geoptimaliseerd op gebieden als arbeidsmarkt en opleidingen, arbo, milieu, regelgeving, statistiek, juridische en overheidsgerelateerde zaken.

In het nieuwe model blijven de beide brancheorganisaties bestaan, maar de activiteiten zullen worden uitgevoerd door het gezamenlijke bureau. De voorzitter zal tweejaarlijks rouleren. De eerste voorzitter zal Fred van der Wal zijn. Ruud Schouten (directeur VNSI) blijft tot zijn vervroegde pensionering actief als bestuursadviseur. Martin Bloem (directeur HME) zal worden benoemd tot algemeen directeur van de nieuwe organisatie Scheepsbouw Nederland.

Op 17 januari 2008 zal Scheepsbouw Nederland te Slot Loevestein worden gepresenteerd aan relaties en pers.

Bron: HME, 28-11-2007;