Scheepsinvesteerder NBZ investeert in twee gastankers

Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 5,25% genomen in twee gastankers, de MT B Gas Master en de MT B Gas Mariner, met een verwacht rendement van circa 12%.

Beide gastankers hebben een tankinhoud van circa 3.300 m3 en zijn gebouwd in 2007. De gastankers zijn voor 10 jaar op een romp/chartercontract verhuurd aan de rederij B Gas Ltd, welke op haar beurt de schepen opereert in met name Noordwest-Europa. Rederij B Gas Ltd heeft callopties (terugkoop) tegen vastgestelde prijzen vanaf het derde jaar tot en met het einde van het chartercontract (over 10 jaar). Daarnaast heeft B Gas Ltd de verplichting het schip aan het einde van het chartercontract terug te kopen (put optie NBZ), tegen een lagere vastgestelde prijs. Door deze constructie is het risico voor NBZ beperkt. Het verwachte rendement voor NBZ bedraagt ongeveer 12% per jaar.

De Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV (NBZ) introduceerde in 2006 het eerste beleggingsfonds in schepen. Beleggen in schepen was daarvoor alleen mogelijk via een scheepvaart-cv. NBZ onderscheidt zich door te investeren in vaste inkomensstromen door het financieren van bestaande zeeschepen. Daarbij spreidt NBZ het risico door te investeren in niet één, maar in meerdere schepen, die bovendien op verschillende markten actief zijn.

In een periode waarin de wereld één van de grootste financiële en scheepvaartcrises meemaakte en menig scheeps-cv kopje onder ging, wist NBZ zich staande te houden. De geslonken vloot is intussen weer uitgebreid naar 9 schepen in 5 verschillende sectoren. NBZ maakt winst en het fonds is cashflow positief.