Scheepvaart en Transport College start met deeltijdopleiding Zeevisvaart

101020_netherland_4938Klein

Het Scheepvaart en Transport College wil, vanuit haar missie, een bijdrage leveren aan het vakmanschap in de zeevisvaart. In overleg met de sector heeft het Scheepvaart en Transport College (STC) daarom een deeltijdopleiding Stuurman Werktuigkundige Zeevisvaart (SW6) ontwikkeld. Deze tweejarige BBL-opleiding start in februari 2014 op de STC-locatie in Stellendam.

De Nederlandse zeevisvaartsector heeft behoefte aan goed opgeleid en gemotiveerd personeel. Helaas blijft de instroom van jongeren die een voltijd MBO-opleiding Zeevisvaart willen volgen achter. Dit kan op termijn gevolgen hebben voor de continuïteit van de sector. Potentiële werknemers (en hun werkgevers) hikken aan tegen het feit dat zij, voor het halen van hun vaarbevoegdheid, voor langere tijd terug moeten in de schoolbanken.

Eigen opleiding Zeevisvaart
Marjolein Jansen, lid College van Bestuur van de STC-Group: “De zeevisvaartsector verdient een eigen opleiding die toegespitst is op de dagelijkse praktijk en het vereiste vakmanschap aan boord van kotters en trawlers. Het is vanuit die gedachte dat het STC een aantal jaren geleden twee echte visserijscholen heeft opgericht. Helaas constateren wij samen met de sector dat het aantal jongeren dat kiest voor een MBO-opleiding voor de zeevisvaart afneemt. Daarom hebben wij besloten een deeltijdvariant van de opleiding Stuurman Werktuigkundige aan te gaan bieden. Hiermee sluiten wij beter aan bij de wensen van potentiële MBO’ers en hun werkgevers en dragen wij bij aan de continuïteit van de sector.”

Inhoud opleiding
Op de locatie in Stellendam start het Scheepvaart en Transport College (bij voldoende aanmelding) op 3 februari 2014 met een deeltijdopleiding Stuurman Werktuigkundige Zeevisvaart. De opleiding is opgebouwd uit zestien op zichzelf staande lesweken verdeeld over een periode van twee jaar. De deelnemers aan deze opleiding gaan eens in de zes weken vijf dagen naar school. In de tussenliggende periode werken en leren zij aan boord van een erkend leerbedrijf.

Het eerste jaar staat in het teken van theorie. De deelnemers krijgen les in praktische vakken zoals navigatie, vangst en verwerken van vis en mosselen, onderhoud en beheer. Daarnaast volgen de deelnemers nog een aantal algemene vakken. Het tweede jaar wordt de theoretische kennis verdiept en krijgen de deelnemers praktijktrainingen en –cursussen zoals Basic Safety, Scheepsgezondheidszorg, Radarwaarnemer, Marcom A en Medical First Aid.

Meer… STC-Group