Scheepvaartroutes voor Nederlandse kust worden gewijzigd

In de nacht van 31 mei op 1 juni 2017 wijzigen de scheepvaartroutes ten zuiden van Rotterdam en voor de kust van Zeeland en België. Nederland en België hebben intensief samengewerkt in de voorbereiding en uitvoering van deze ingrijpende wijziging.

De routes worden aangepast vanwege de komst van windparken in dit deel van de Noordzee en om de veiligheid van het scheepvaartverkeer te optimaliseren. De bereikbaarheid van de mainports wordt hierdoor ook verbeterd. Daarnaast vergroot Rijkswaterstaat de huidige anker- en beloodsingsplaatsen langs het Zuidelijk deel van de Nederlandse Noordzeekust. Met de nieuwe routering ontstaat een doorgaand vaarwegenstelsel van Frankrijk tot aan Duitsland en wordt de doorstroming naar havens verbeterd.

Complexe operatie in een paar dagen gerealiseerd 
Het omzetten van de oude- naar de nieuwe situatie is een complexe operatie die in enkele dagen wordt gerealiseerd. Om de nieuwe scheepvaartroutes aan te geven, verlegt Rijkswaterstaat in de laatste week van mei 2017 de boeien in het Nederlandse deel van de Noordzee, ook in België worden de boeien verlegd.

Vanaf 1 juni 02:00 uur gelden de nieuwe scheepvaartroutes
De oude scheepvaartroutes blijven van kracht tot het omslagpunt op 1 juni 2017, 02.00 uur lokale tijd. De scheepvaart wordt voor, tijdens en vlak na de wijzigingen intensief geïnformeerd via scheepvaartberichten.

Informeren gebruikers
De afgelopen maanden hebben Nederland en België de zeekaarten laten aanpassen en nationale- en internationale gebruikers van de Noordzee geïnformeerd. De verkeersbegeleiding van de Gemeenschappelijk Nautische Autoriteit (GNA) zal het verkeer op zee in de dagen rond de wijziging extra informeren en begeleiden. Ook staat, zoals altijd, de Kustwacht vanuit het Kustwachtcentrum paraat om te assisteren met de inzet van vaartuigen of hulp vanuit de lucht.

De Noordzee is één van de drukst bevaren zeeën ter wereld
Op het Nederlands deel van de Noordzee vinden 260.000 scheepsbewegingen per jaar plaats, het Belgische deel is goed voor een extra 100.000 bewegingen. 55% van deze schepen heeft een directe relatie met havens in Nederland en/of België. De toenemende drukte op zee vraagt om zorgvuldige ruimtelijke planning, zeker met de komst van windparken in het windenergiegebied Borssele (2019) en de bestaande en nog te bouwen windparken in het Belgische gebied, grenzend aan windenergiegebied Borssele. Naast scheepvaart en windparken wordt de Noordzee ook gebruikt voor offshoreactiviteiten, visserij, zandwinning, kustbescherming, Defensie, kabels en leidingen en zijn er aangewezen natuurgebieden.