Selles & van Dijk Experts en Register Holland zijn door ILT gemandateerd

  • binnenland

SONY DSC

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op vrijdag 29 november jl. Selles & van Dijk Experts en Register Holland gemandateerd voor het afgeven van certificaten voor de binnenvaart. Hiermee zijn, namens de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM), alle certificerende werkzaamheden van de ILT definitief overgedragen aan marktpartijen. Door het gehele certificerende proces over te dragen heeft de ILT meer ruimte om aandacht te besteden aan handhaving van de Binnenvaartwet.

10 Jaar geleden vond de eerste conferentie over de overdracht van deze taken plaats. Afgelopen vrijdag was de daadwerkelijke taakoverdracht tijdens een feestelijke bijeenkomst op de SS Rotterdam. Na de introductie van Arnold van Vuuren, directeur ILT/Scheepvaart, kreeg Gert Loomeijer, directeur Register Holland, het woord. “In deze branche gaat het om continuïteit, kwaliteit en integriteit. De omstandigheden veranderen continu. Dat betekent dat wij robuuste handhaving nodig hebben. We moeten met elkaar rules maken. Daar hoort wat ons betreft het allerhoogste veiligheidsniveau bij. De vloot moet investeren. En wij ook. Het domein van nieuwe ontwikkelingen is wat Register Holland betreft niet alleen voorbehouden aan de klassenbureaus. Het is onze ambitie om die ontwikkelingen ook vorm te geven. Certificering mag nooit een rem zijn op de vernieuwing. En dat is het wel, zo af en toe, in de praktijk. We moeten vandaag dan ook in een perspectief zien en voortdurend blijven nadenken over en werken aan veiligheid, toezicht en handhaving.”

Directeur van Selles & Van Dijk Experts, Rob van Dijk, vult aan: “Het voordeel van het mandaat is dat scheepseigenaren vanaf nu zelf kunnen kiezen bij wie zij het certificaat aanvragen. Alle Particuliere Instellingen moeten zich houden aan strenge regels die zijn opgesteld door de minister van IenM. Daarin staat o.a. hoe informatie tussen de klassenbureaus, keuringsinstanties en ILT wordt uitgewisseld en hoe het toezicht op de certificerende bureaus is geregeld. Want de ILT blijft eindverantwoordelijk voor de onderzoeken van de binnenvaartschepen en de afgifte van de binnenvaartcertificaten.”

Het afgelopen jaar hebben de twee bureaus gezamenlijk ca. 500 certificaten voor de binnenvaart afgegeven. Na 1 januari, wanneer de voorgenomen overname van Register Holland door Selles & van Dijk Experts geëffectueerd is, zullen alle certificerende werkzaamheden vanuit Steenwijk onder de naam Register Holland worden uitgevoerd.

Met meer dan 25 jaar ervaring in zee- en binnenvaart is Register Holland het nationale klassenbureau voor de (zeilende) zeevaart en als particuliere instelling de certificerende instelling voor de binnenvaart. Maritiem schade-expertisebureau Selles & van Dijk werkt met ervaren Register-Experts (NIVRE), Register-Taxateurs (VRT) en NVEP Qualified Yacht Surveyors. Het bureau is gevestigd in Steenwijk, Maasbracht en Denia (Spanje) en heeft jarenlange ervaring op het gebied van schaderegelingen en taxaties binnen de branches binnenvaart en pleziervaart.

Meer… Selles & van Dijk Experts en Register Holland 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten