Snuffelstages zeevaart dragen bij aan hogere instroom zeevaartscholen

ESTELLE MAERSK

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu bracht op 27 november een werkbezoek aan de maritieme brancheorganisaties en Nederland Maritiem Land (NML) die zich gevestigd hebben in het Rotterdamse ‘maritime house’ aan de Boompjes langs de Maas. Ze kreeg uit handen van Tineke Netelenbos, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Reders, het boekje Kennismakingsstages zeescheepvaart 2010 – 2013. Uit de cijfers blijkt een toenemende belangstelling van jongeren om via een ‘snuffelstage’ kennis te maken met de koopvaardij en waterbouw.

Er is nog altijd een groot gebrek aan jong talent in de scheepvaartsector. De reders aangesloten bij de KVNR geven ondanks de economisch zware tijden nog steeds een stage- en baangarantie. Een goede manier om jongeren te interesseren voor het zeevarend beroep is hen zelf te laten ervaren hoe het toegaat in de praktijk. De Tijdelijke Subsidieregeling Kennismakingsstages Scheepvaart van het ministerie van Infrastructuur en Milieu maakt dit mogelijk sinds 2010.

Jongeren van 14 en 15 jaar kunnen kiezen uit een weekend op een zeegaand zeilschip (introductiestage), vanaf 16 jaar kunnen zij eén tot twee weken meevaren op een koopvaardijschip (koopvaardijstage) in Europa en een gastles en dagexcursie volgen naar een waterbouwproject (waterbouwstage).

In 2013 deden 737 jongeren mee aan een van de drie stages. In 2012 waren dat er 687, 538 jongeren in 2011 en 357 in 2010. Volgend jaar is het laatste jaar van de regeling. Tineke Netelenbos pleitte voor een verlenging van de succesvolle subsidieregeling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het effect van de stages is voor de koopvaardij in 2012 onderzocht. In dit jaar hebben 135 kandidaten meegevaren. Onder hen waren 10 vrouwelijke kandidaten. Uit 103 evaluaties bleek dat 83 kandidaten (80%) een zeevaartopleiding wilden gaan doen. Alle kandidaten hebben de koopvaardijstages als zeer nuttig ervaren om tot hun beroepskeuze te komen.

De minister bezocht de redersvereniging in het kader van een werkbezoek aan de maritieme cluster georganiseerd door de koepel Nederland Maritiem Land. Zij maakte ‘s ochtends een vaartocht georganiseerd door de Vereniging van Waterbouwers in het Rotterdamse havengebied. In het Maritime House aan de Willemswerf bezocht ze ‘s middags de branche-organisaties KVNR, Scheepsbouw Nederland en de IRO, de branchevereniging voor de olie- en gasindustrie.

Meer… KVNR