Spoedprocedure AIDAPrima voor LNG tanken in Rotterdam

Via een spoedprocedure krijgt de AIDAPrima toestemming om op LNG te draaien als ze aan de Holland Amerikakade ligt in Rotterdam meldt het AD. Dan kan vanuit een tankwagen het LNG in het schip gepompt worden. Nu lopen de aggregaten die het schip van stroom voorzien nog op gasolie. Er is veel kritiek op de uitstoot van cruiseschepen in het centrum van Rotterdam sinds het stadsbestuur met de invoering van de milieuzone vervuilende auto’s in de binnenstad in de ban heeft gedaan. De vervuilende schepen produceren veel roet, fijnstof en zwavel.

Rotterdam is de laatste vaste haven die nog goedkeuring moet geven, in alle andere vaste havens die het schip aandoet is al toestemming gegeven. Op termijn moet er een bevoorradingsschip komen die het schip voorziet van LNG.

Op 15 september is er een informatiebijeenkomst voor bewoners. De gemeente verwacht vooral vragen over veiligheid te krijgen.

Related news

List of related news articles