Spoor biedt noodoplossing voor defecte sluis Eefde

Bedrijven die getroffen zijn door de defecte sluis bij Eefde, krijgen hulp van de spoorsector bij het vervoer van goederen. Momenteel is de vaarroute tussen Rotterdam en Twente geblokkeerd wat grote maatschappelijke schade veroorzaakt. Spoorbeheerder ProRail en de gemeente Almelo hebben mede op verzoek van Combi Terminal Twente nu een noodvoorziening getroffen. Op een laad- en losplaats in Almelo kunnen containers tussen trein en vrachtwagen worden overgeheveld. De trein vormt zodoende een tijdelijk alternatief op de binnenvaart.

Treinen
De noodvoorziening is ingericht om enkele weken tot enkele maanden dienst te kunnen doen, zolang de sluis niet operationeel is. Het is van belang om op korte termijn alternatief vervoer te bieden om de A1 en A12 te ontlasten. Als de trein geen alternatief zou bieden, zouden dagelijks tientallen vrachtwagens de lading moeten vervoeren. Het vervoer per trein start deze woensdag, 25 januari. Het bedrijfsleven is al geholpen met dagelijks een tot twee treinen van en naar Rotterdam. Zowel het treinvervoer als het laden en lossen gebeurt overdag.

Bouw
ProRail heeft afgelopen dagen het gebied bij de laad- en losplaats (lalo) weer toegankelijk gemaakt zodat vrachtwagens deze locatie kunnen bereiken. Ook is het terrein nu geschikt voor een containerkraan, die de containers overhevelt. Naast technische maatregelen heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo vandaag een gedoogbeschikking gegeven voor inzet van de lalo voor zolang de sluis in Eefde gestremd is door een defect.

Rijroute
Begin dit jaar raakte de sluis bij Eefde defect waardoor de vaarroute tussen de havens in Rotterdam en Oost-Nederland, zoals die van Combi Terminal Twente in Hengelo geblokkeerd raakten. De trein die nu een deel van deze vrachten tijdelijk overneemt, rijdt tussen Rotterdam en Almelo. De laatste kilometers tussen Almelo en bedrijven zoals Combi Terminal Twente in Hengelo, worden per vrachtwagen verzorgd. De gemeente Almelo heeft een speciale route aangewezen voor het vrachtverkeer om van en naar het stationsgebied te rijden. Het gebied is erop berekend. Tot voor enkele jaren geleden was de lalo bij het spoor nog in gebruik. De nog aanwezige infrastructuur kan als tijdelijke lalo dienen.

Bedrijfsleven
Werkgeversorganisatie voor spoorgoederenvervoer Koninklijk Nederlands Vervoer en Combi Terminal Twente zijn blij met de noodvoorziening. Volgens hen zijn kleine en grote bedrijven in Twente, direct gebaat bij het alternatieve vervoer. De gestremde vaarroute kost het bedrijfsleven enkele tonnen euro’s per dag.

Meer… Prorail