Start reparatie Oostersluisbrug in Groningen

Vrijdagavond 14 juli begint Rijkswaterstaat met herstelwerkzaamheden aan de zuidelijke Oostersluisbrug in Groningen. Het brugdek wordt verwijderd en voor reparatie naar een werf in Groningen gebracht. In het weekeinde van 26 augustus wordt het brugdek teruggeplaatst. Gedurende 6 weken kan er geen gebruik worden gemaakt van de zuidelijke brug. Tijdens de werkzaamheden in het weekeinde is de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl ter plaatse gestremd. De scheepvaart is hierover geïnformeerd.

De zuidelijke Oostersluisbrug werd op 12 juli 2016 aangevaren door een binnenvaartschip. De brug is dermate beschadigd dat een ingrijpende reparatie van het brugdek noodzakelijk is waarna alle verkeer weer over de brug kan.

Het brugdek wordt eruit gehesen met een telekraan
Naar verwachting wordt het brugdek op zaterdagmiddag 15 juli met behulp van een telekraan uitgehesen en voor transport op een boot geplaatst. Mocht het te hard waaien, dan worden de werkzaamheden tot het daarop volgende weekeinde uitgesteld.

Verkeer kan gebruik maken van noordelijke brug
Het verkeer kan gewoon gebruik maken van de noordelijke brug. Rekening moet worden gehouden met vertraging omdat tijdens de reparatieperiode alleen de noordelijke brug beschikbaar is. Voor het wegverkeer zijn omleidingsroutes ingesteld die met gele borden worden aangegeven.

Wanneer wordt de brug weer terug geplaatst
De brug wordt, naar verwachting, in het weekeinde van 26 en 27 augustus teruggeplaatst. Na afronding van de werkzaamheden kan alle verkeer weer over de brug rijden.

Zo min mogelijk overlast
Rijkswaterstaat kiest voor een reparatie in de zomervakantie, waardoor de overlast voor het wegverkeer zoveel mogelijk wordt beperkt.