Start werkzaamheden reconstructie veerdam Ameland

Rijkswaterstaat start volgende week met de werkzaamheden voor de reconstructie van de veerdam op Ameland en verwacht medio 2016 klaar te zijn. Dit is nodig om de veiligheid en bereikbaarheid van de veerdam te garanderen.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit het ophogen van een deel van de kade, het aanbrengen van nieuwe damwanden en groot onderhoud aan de bestaande bruggen van de veerboot. Tijdens de werkzaamheden wordt er, naast de huidige aanleginrichting, een tijdelijke aanleginrichting voor de veerboot gebouwd.

Meer… Rijkswaterstaat