Steeds meer goederen vervoerd in containers

Van de totale hoeveelheid goederen die over zee ons land binnenkomen, is het aandeel goederen in containers de laatste 15 jaar meer dan verdubbeld. Het zijn vooral voedingsmiddelen die steeds meer gecontaineriseerd worden. Elektronica en producten voor dagelijks gebruik in huis werden altijd al in hoge mate in containers vervoerd.

Ruim 11 procent van de import via containers
In 2007 werd ruim 11 procent van de over zee geïmporteerde goederen naar ons land vervoerd via containers. In 1992 lag dat aandeel veel lager, op ruim 5 procent. Na een kleine teruggang aan het begin van deze eeuw bedroeg sinds 2002 de gemiddelde groei van het aantal aangevoerde containers ruim 10 procent per jaar. Vervoer via containers over zee is efficiënt, vooral omdat containers relatief makkelijk overgeladen kunnen worden op andere vervoersoorten zoals binnenschepen en treinen.

Vooral goederen voor dagelijks gebruik
Meer dan de helft van de goederen in containers bestaat uit producten die bestemd zijn voor dagelijks gebruik. In april 2007 is van meer dan 200 duizend containers die in Nederland op de kade zijn gezet, onderzocht wat er precies in zat. Voor ruim 14 procent waren de containers gevuld met elektronica en huisraad. Daarnaast bevatten de containers vooral voedingsmiddelen zoals fruit, groente, vlees, vis, zuivel en graan. Ook kleding, schoeisel en kleine gebruiksgoederen maakten een groot aandeel uit van de goederen in containers.

Schoenen en kleding altijd via containers
Producten zoals schoenen en kleding kwamen in 2007 altijd via containers ons land binnen. Dat geldt ook voor dranken zoals wijn. Van vlees, vis en zuivelproducten zat bijna 95 procent verpakt in containers.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, 17-02-2009;