Steeds minder olie gemorst in haven Rotterdam

Het aantal keren dat in de Rotterdamse haven olie wordt gemorst, neemt steeds verder af. Over 2002 telde het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam 316 incidenten.

In 1998 waren dat er nog 550 en in 2001 344. Belangrijkste reden voor de afname is verscherpte controle door het Havenbedrijf.

Het morsen van olie gebeurt over het algemeen bij het bevoorraden van schepen. Per jaar wordt in de Rotterdamse haven zo’n 20.000 keer (bij)getankt. Sinds 1998 zijn reders verplicht te melden dat zij brandstof aan boord nemen.

Bron: RTV Rijnmond, 13-05-2003;