Stremming Wilhelminasluis Zaandam voor scheepvaart

De provincie Noord-Holland stremt de Wilhelminasluis in de Zaan in Zaandam voor alle scheepvaart van dinsdag 1 maart 06.00 uur tot vrijdag 11 maart 22.00 uur.

In deze periode worden de drempels in de vaargeul geplaatst en diverse andere werkzaamheden aan de sluishoofden uitgevoerd. De naastgelegen Wilhelminabrug en Beatrixbrug blijven beschikbaar voor wegverkeer.

Alternatieve routes scheepvaart
Voor de scheepvaart zijn gedurende de stremming twee alternatieve vaarroutes beschikbaar over het Noordhollandsch Kanaal. De route via Amsterdam-Purmerend is geschikt tot en met scheepvaartklasse III en via Den Helder-Alkmaar tot en met scheepvaartklasse IV. Om de hinder te beperken heeft de provincie in overleg met de beroepsvaart de bedientijden van de bruggen op zaterdag 5 maart verruimd.

Voordelen scheepvaart
Door de constructie van de nieuwe sluishoofden verder af te bouwen wordt de in- en uitgang van de sluis breder. Hierdoor kan de huidige breedtebeperking voor de schepen van de grootste klasse (CEMT-klasse Va, max 110×11,40 meter) deels worden opgeheven. Dit levert op korte termijn voordelen op voor de beroepsvaart en de riviercruisevaart. De verbreding gaat eind april in en is van tijdelijke aard. Zodra de werkzaamheden in de sluiskolk worden hervat, wordt een nieuwe breedtebeperking voor schepen van de grootste klasse van kracht.

Aanvoer sluisdeuren
In de week van 21 tot en met 25 maart worden de vier nieuwe sluisdeuren van 8 x 8 meter per schip aangevoerd. De deuren worden eerst aan de noordzijde en vervolgens aan de zuidzijde van de sluis in de wand van het sluishoofd gehangen. Het scheepvaartverkeer kan tijdens deze werkzaamheden gebruik blijven maken van de sluis.
Verbeterd ontwerp sluiskolk
Na april worden er enige tijd geen werkzaamheden uitgevoerd. In die tijd wordt door het ontwerpteam doorgewerkt aan het nieuwe ontwerp voor de sluiskolk. De Wilhelminasluis is het hele vaarseizoen 2016 beschikbaar. De werkzaamheden worden waarschijnlijk in het vierde kwartaal weer hervat.

Vaart in de Zaan!
Het vernieuwen van de Wilhelminasluis is onderdeel van het programma ‘Vaart in de Zaan!’, dat tot doel heeft de bevaarbaarheid van de Zaan te verbeteren. Voor actuele informatie over het project en de werkzaamheden zie www.wilhelminasluiszaandam.nl

 

Related news

List of related news articles