Stremmingen en veranderlijke stroming in het Breeddiep

  • binnenland

Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam naderen de voltooiing van de verbreding van het Breeddiep, de binnenvaartverbinding tussen de in 1969 aangelegde Splitsingsdam en de Rozenburgse Landtong. Het broedseizoen is voorbij en zoals afgesproken kan nu begonnen worden aan de feitelijke verbreding. De binnenvaart moet nog wel rekening houden met een stremming en een veranderlijke stroming.

Vanaf 15 augustus kan er in het Breeddiep een veranderlijke stroming ontstaan omdat een tijdelijke doorgang van 100 meter in het westen van de geul moet worden weggegraven en de dijk in het midden nog even intact blijft.

Op 8 september wordt het Breeddiep van 12.00 tot 18.00 uur gestremd. Dan controleert het Havenbedrijf of in de tijdelijke doorgang de contractdiepte van 8 meter is gerealiseerd en worden de boeien verplaatst. Daarna kan de binnenvaart gebruik maken van die tijdelijke doorgang en wordt het overige gedeelte afgesloten.

Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam verbreden gezamenlijk het Breeddiep van 75 naar 350 meter. Jaarlijks maken zo’n 50.000 voornamelijk binnenvaartschepen gebruik van de verbinding tussen het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg tegenover Hoek van Holland. De verbreding van het Breeddiep maakt tweerichtingsverkeer mogelijk en verbetert de nautische veiligheid. De verbreding moet per 1 december gereed zijn.

De maatregel past in het beleid van het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat om de achterlandverbindingen over het water te verbeteren en efficiënter te maken. De binnenvaart is al jaren voorstander van een verbreding van het Breeddiep.

Related news

List of related news articles