Supermarkten ontdekken binnenvaart

De Franse supermarkten Casino, Carrefour en Monoprix maken goede sier met de binnenvaart. Ze zijn overgestapt op multimodaal vervoer. Dat is niet alleen goedkoper, maar ook milieuvriendelijker. Vervoer per schip verlaagt de CO2-uitstoot met veertig procent per tonkilometer.

Bron: Schuttevaer, 22-12-2008;