Tariefwijziging binnenvaartdocumenten en examens

De tarieven van de vaardocumenten en examens binnenvaart worden per 1 januari 2009 in Nederland losgekoppeld. Het exameninstituut CBR, waar CCV onderdeel van is, moet dan voldoen aan de eis dat producten worden aangeboden voor de reële kostprijs.

Tot nu toe worden de examens binnenvaart gedeeltelijk bekostigd uit de opbrengsten van de vaardocumenten. Aan deze situatie komt per 1 januari 2009 dus een einde.

Bron: Gevaarlijke Lading, 06-11-2008;