TenneT offshore converter platform modules gekoppeld op Zwijndrechtse werf

Op Paaszondag zijn twee enorme stalen modules van TenneT’s 80 meter hoge offshore converter platform succesvol aan elkaar gekoppeld op de werf van Heerema Factory Group in Zwijndrecht. Zie film link

Het platform van Dolwin1 wordt op dit moment gebouwd door Heerema Factory Group, onderaannemer van TenneT’s hoofdaannemer ABB. Het High Voltage Direct Current (HVDC) Light converter platform wordt later dit jaar in de Duitse Noordzee geïnstalleerd en is een van de belangrijkste componenten van de DC offshore netverbinding ‘Dolwin1’. Het platform zal de windparken Borkum West II, Borkum Riffgrund 1 en MEG Offshore 1 aansluiten. Het platform is 45 meter breed, 77 meter lang en ongeveer 80 meter hoog (vanaf de watergrens tot de top van de kraan). Nadat de bouw van het platformframe gereed is, wordt zeer gevoelige hoogspannings- en HVDC Light converter apparatuur geïnstalleerd, voordat het transport over zee naar de Duitse Noordzee plaatsvindt.

DolWin1
Het project Dolwin1 is een offshore netverbinding met een capaciteit van 800 MW en is 165 kilometer lang (75 km zeekabel en 90 km landkabel). Middels een converterstation aan land (Dörpen West) wordt de offshore verbinding aangesloten op het hoogspanningsnet op land. De verbinding gaat naar verwachting in 2013 in bedrijf.

TenneT maakt de Energiewende mogelijk
TenneT levert als internationale elektriciteitstransporteur een essentiële bijdrage aan de overgang naar duurzame energie in Duitsland, door windenergie uit zee aan land te brengen en door het hoogspanningsnet op land te versterken. Op dit moment werkt TenneT aan negen projecten om windparken in de Noordzee aan te sluiten. De capaciteit van deze projecten is 5.000 megawatt duurzame elektriciteit, genoeg energie voor 5 miljoen huishoudens. Met deze projecten levert TenneT een ongeëvenaarde bijdrage van 5,5 miljard euro aan de overgang naar een duurzame energie voorziening.

Meer… TenneT