Tijdelijke stremming scheepvaart op de Rotte

In verband met het plaatsen van geluidsschermen langs de A20, tussen het Kleinpolderplein en de Rotte, is het noodzakelijk de Rotte tijdelijk te stremmen voor het scheepvaartverkeer. De stremming tussen het viaduct van de A20 en het Noorderkanaal geldt van maandag 16 maart tot en met vrijdag 20 maart.

Rijkswaterstaat plaatst geluidsschermen aan de zuidzijde van de A20 (richting Utrecht) tussen het Kleinpolderplein en daar waar de A20 over de Rotte gaat. Vanaf half november 2014 is de aannemer gestart met werkzaamheden voor de fundering. De fundering van de schermen wordt niet overal tegelijkertijd aangebracht, en ook de methoden verschillen. Afhankelijk van de verschillen in bodemgesteldheid en de beschikbare ruimte gebruikt de aannemer een andere methode. Naast het traditionele heien zijn boren, inwendig heien en intrillen van de funderingspalen andere methoden die toegepast worden.

Eind vorig jaar is de aannemer gestart tussen het Kleinpolderplein en het spoorviaduct nabij de Vroesenkade. Van maandag 16 maart tot en met vrijdag 20 maart vinden de funderingswerkzaamheden plaats in de Rotte. In deze periode is de Rotte gestremd en is doorvaart niet mogelijk.

Na het afronden van de werkzaamheden zijn de doorvaarthoogte, -breedte en -diepte ongewijzigd en dus gelijk aan zoals het was voor de werkzaamheden.

De tijdelijke stremming wordt aangegeven met borden en de stremming is, door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, doorgegeven aan diverse betrokken instanties. De aanpalende watersportverenigingen worden door de aannemer geïnformeerd.

Meer… Rijkswaterstaat