Twee Illegale transporten met in totaal 220 ton elektronica-afval onderschept

De Inspectie Leefomgeving en Transport en de Douane Rotterdam hebben in de maand december in de Rotterdamse haven 220.000 kg illegaal vervoerd elektronica-afval onderschept.

De in totaal 10 zeecontainers waren afkomstig uit Polen en Duitsland en bestemd voor Zuid-Korea en China. Op de documenten was aangegeven dat de lading bestond uit metaal scrap. Bij inspectie van de containers is gebleken dat het om elektronica-afval ging, dat onder andere bestond uit metaalresten vermengd met plastic, hout, textiel, rubber en grond. De kans is groot dat dit afval niet goed zou worden verwerkt, vanwege het illegale karakter van het transport. Dit brengt mogelijke risico’s voor mens en milieu met zich mee.

Op basis van internationale verdragen en Europese wetgeving is de export van dit soort afval alleen mogelijk met toestemming van alle betrokken autoriteiten. Bij deze transporten ontbraken de vereiste vergunningen. China zou, gezien de samenstelling van het afval, geen toestemming hebben gegeven voor de import.

De autoriteiten van de betrokken landen zijn op de hoogte gesteld. De verantwoordelijke bedrijven en Duitse en Poolse autoriteiten hebben op verzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport de containers inmiddels teruggehaald.

Meer… Inspectie Leefomgeving en Transport