Unieke samenwerking om biobased-industrie aan te trekken

Plug  play biochemie op MV2 artist impression

Opmaat tot Plug & Play op Maasvlakte 2
Het Havenbedrijf Rotterdam gaat samen met E.ON, Evides Industriewater, Stedin en Vopak een uniek samenwerkingsverband aan. Op vrijdag 30 augustus ondertekenen deze partijen een overeenkomst die als doel heeft een ‘Plug & Play-gebied’ te creëren van 80 hectare op Maasvlakte 2. Dit betekent dat zij gaan samenwerken om bedrijven die zich willen vestigen in het hier geplande Biobased Cluster (nuts)voorzieningen aan te bieden. Hans Smits, president-directeur van het Havenbedrijf: “Deze samenwerking is een belangrijke stap voor Rotterdam om uit te groeien tot dé internationale bioport.”

Op Maasvlakte 2 is een terrein van ruim 80 hectare (ongeveer 120 voetbalvelden) gereserveerd voor innovatieve chemie op basis van hernieuwbare grondstoffen. Het Havenbedrijf en haar vier partners zetten zich de komende jaren in om gebundelde dienstverlening op dit terrein aan te bieden. Bedrijven die zich hier gaan vestigen, hoeven door dit gezamenlijke initiatief niet meer zelf te investeren in bijvoorbeeld de levering van energie, energienetwerken, tankopslag en afval-, proces- en drinkwater. Hiermee is een Plug & Play-concept geboren. Hans Smits: “We willen een basisinfrastructuur kunnen aanbieden, zodat de biobased bedrijven zich volledig op hun kernactiviteiten kunnen richten.” Het streven is om een aantal (nuts)voorzieningen aan te leggen die door de verschillende biobased bedrijven gebruikt kunnen worden. Ook integratie met bestaande bedrijven op Maasvlakte 1 is mogelijk.

Biobased Cluster
Biobrandstoffen, bio-energie en biochemie staan wereldwijd volop in de schijnwerpers. Veel ondernemingen zien grote kansen in duurzame energieopwekking en verwerking van ‘groene’ grondstoffen. Ook Rotterdam biedt ruimte voor uitbreiding van op hernieuwbare grondstoffen gebaseerde industrie, met name op Maasvlakte 2. “Biobased industrieën zijn een onmisbaar segment voor de duurzame ontwikkeling van onze haven”, stelt Hans Smits. Een snelle invulling van het terrein is echter geen vanzelfsprekendheid, aangezien Rotterdam als vestigingsplaats hier concurreert met locaties wereldwijd. Toch is Hans Smits ervan overtuigd dat Rotterdam uiterst aantrekkelijk is voor nieuwe fabrieken. “Naast schaalvoordelen kunnen bedrijven in ons Biobased Cluster optimaal profiteren van elkaars aanwezigheid. Het restproduct van de één kan weer de grondstof zijn voor de ander.”

Rotterdam Bio Port
Industrie en logistiek zijn al decennia lang de pijlers van het Rotterdamse havencomplex. Dankzij een gunstige ligging en de durf om stappen te zetten in het bekende én onbekende, heeft de haven zich ontwikkeld tot een belangrijk Europees knooppunt met een hoog duurzaam en efficiënt karakter. Het Havenbedrijf Rotterdam zoekt hierbij voortdurend de samenwerking met andere partijen, onder meer op het gebied van kennis, ketensamenwerking en clustering. Met deze werkwijze is Rotterdam hard op weg om de bioport van Noordwest-Europa te worden. In 2012 steeg de overslag van biobrandstoffen nog met 25 procent tot 6 miljoen ton. Hans Smits: “Dit Plug & Play-concept is weer een mooi voorbeeld van integratie van kennis, infrastructuur, producten en diensten in Rotterdam Bio Port.”

Meer… Port of Rotterdam