Vaargeul tussen Makkum en Kornwerderzand dieper

De gemeente Wûnseradiel begint volgende week met het baggeren van een gedeelte van de vaargeul tussen het Makkumerdiep en de sluizen van Kornwerderzand. Het vrijkomende zand wordt gebruikt voor het ophogen van het strand bij Makkum.

Bron: Leeuwarder Courant, 08-03-2007;