Vakbonden vinden sociaal plan Boskalis veel te mager

De overgrote meerderheid van de leden van de vakbonden vindt het eindbod van Boskalis voor een sociaal plan voor de Bagger en Fairmount veel te mager. Op 11 oktober was er een internationale ledenvergadering van FNV Waterbouw/Nautilus. De leden vinden dat niemand bij zo’n groot winstgevend bedrijf met goede toekomstperspectieven in de WW terecht mag komen. De afspraken om door te stromen binnen het bedrijf vinden de leden volstrekt onvoldoende. En bij Fairmount zullen alle Nederlandse officieren het veld moeten ruimen, terwijl bij Boskalis Bagger 1 op de 6 banen wordt geschrapt.  

Aan NU.nl laat Charley Ramdas van FNV Waterbouw weten dat er eind oktober acties gaan plaatsvinden in Den Haag. “Wij willen politici op de hoogte stellen en de druk opvoeren”, aldus Rambas.

24 schepen uit de vaart en 650 banen eruit wereldwijd
Boskalis kondigde op 8 juli aan 24 vaartuigen uit de vaart te nemen en wereldwijd 650 banen te schrappen de komende 2 jaar. In Nederland gaat het om 150 banen, verspreid over de bedrijven Fairmount Marine, Boskalis Bagger en Smit Salvage.

Volgens Boskalis moet de vloot worden uitgedund omdat er door de zwakke oliemarkt minder werk is in de offshore.

Rapport in opdracht van Internationale Transport Werkers Federatie (ITF)
Tijdens de internationale bijeenkomst 11 oktober is een rapport van Dr. Randall Williams, van de Universiteit van California gepresenteerd over de financiële situatie en de strategie van Boskalis. Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Internationale Transport Werkers Federatie (ITF). Hierin staat dat de bezuinigingen van Boskalis onevenredig zijn. En dat het bedrijf in 2014 en 2015 in financieel opzicht records hebben geboekt.

De ondernemingsraad van Boskalis gaf unaniem akkoord op de vlootrationalisatieplan in september. De reductie in arbeidsplaatsen zal waar mogelijk verlopen middels natuurlijk verloop en herplaatsing en getroffen medewerkers kunnen aanspraak maken op een sociaal plan.