Vakinstelling STC-Group maakt juiste keuzes: Fors meer aanmeldingen VMBO, MBO en HBO techniek

De berichtgeving over het beroepsonderwijs en onderwijsinstellingen is op het moment overwegend negatief. De aandacht van de media concentreert zich op de financiële problemen die bij een aantal onderwijsinstellingen zijn ontstaan en op de daling van het aantal studenten aan technische opleidingen. Het College van Bestuur van de STC-Group herkent zich niet in deze berichten. Sterker nog: de STC-Group is financieel gezond en maakt een ongekende groei door in alle technische opleidingen.

Techniek in trek
Het volgen van een (technische) beroepsopleiding bij de STC-Group is een keuze die steeds meer jongeren maken. Op dit moment zijn dat er zo’n 6.000. Dit is een groei van circa 35% ten opzichte van voorgaand schooljaar. Sommige opleidingen, waaronder de HBO-opleiding Scheepsbouwkunde | Maritieme techniek, verwelkomden zelfs 80 tot 100% meer eerstejaarsstudenten dan vorig jaar. Ook het aantal VMBO-leerlingen groeide sterk. Volgens Erik Hietbrink, voorzitter van het College van Bestuur van de STC-Group, is de verklaring voor deze groei simpel. “De afgelopen jaren heeft de STC-Group sterk ingezet op de ontwikkeling van de verticale onderwijs- en beroepskolom. Er is door de STC-Group € 45 miljoen extra geïnvesteerd in de kwaliteit van het technische beroepsonderwijs. Dankzij die inspanningen biedt de STC-Group, de grootste vakinstelling in Nederland, op dit moment beroepsopleidingen van VMBO tot en met Professional Masters. Deze geïntegreerde aanpak werpt zijn vruchten af. Het meest aansprekende bewijs daarvan is de succesvolle start van de Rotterdam Mainport University. Dit gezamenlijke initiatief van de STC-Group en de Hogeschool Rotterdam kende dit schooljaar een vliegende start.” In totaal verwelkomde de STC-Group dit schooljaar zo’n 2.700 nieuwe VMBO’ers, MBO’ers en HBO’ers. Dit zijn er ongeveer 800 meer dan vorig jaar.

Niet voor de fun
Ook de komende jaren blijft de STC-Group investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Erik Hietbrink: “De STC-Group leidt niet op voor de fun, maar voor een baan in de haven, scheepvaart, scheepsbouw, logistiek en procesindustrie. Dat betekent dat wij voortdurend zullen blijven investeren in de kwaliteit van docenten, faciliteiten en lesmateriaal. Alleen dan zijn wij in staat om die vakmensen op te leiden waar bedrijven op zitten te wachten. Slimme bedrijven hebben geen behoefte aan bedrijfsscholen. Wel aan een goede vakinstelling zoals de STC-Group.”

Meer… STC-Group