Vervanging brug Hoogenweg start medio december

De provincie Overijssel start op 15 december met de vervanging van de brug Hoogenweg (Hardenberg) over het kanaal Almelo-De Haandrik. Tijdens de werkzaamheden is er een omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer.

Overlast en hinder scheepvaart
De werkzaamheden kunnen enige overlast veroorzaken zoals lawaai en trillingen tijdens uitvoering en een verminderd uitzicht. De provincie probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken. Omdat de werkzaamheden alleen langs het kanaal plaatsvinden, blijven woningen/bedrijven gewoon bereikbaar. Bij het uitvoeren van een aantal werkzaamheden wordt, door de krappe bouwlocatie, de Kanaalweg West ook enkele dagen afgesloten. Dit wordt echter tot een minimum beperkt en staat vroegtijdig op de website www.bereikbaar.overijssel.nl. Directe aanwonenden worden per brief rechtstreeks geïnformeerd. De scheepvaart zal enige hinder ondervinden van de werkzaamheden aan de brug. Wanneer scheepvaart de bouwlocatie wil passeren, wordt gezorgd voor een vrije doorgang.

Meer… Overijssel