VIDEO: Overslag Rotterdamse haven groeit

De Rotterdamse haven heeft in 2015 4% meer overgeslagen ten opzichten van het jaar ervoor, ongeveer 460 ton. Dat maakte CEO van Havenbedrijf Rotterdam Allard Castelein bekend tijdens de presentatie van de voorlopige jaarcijfers op de Dag van Haven, die donderdag 10 december plaatsvond. De Dag van Haven wordt jaarlijks georganiseerd door de Havenverenging Rotterdam.

Vooral de overslag van nat massagoed deed het goed: de overslag van ruwe olie steeg met 7%, van olieproducten zelfs met 15%. Volgens Castelein is deze groei mede mogelijk gemaakt door de lage olieprijs. Droog massagoed deed het minder goed: terwijl de overslag van kolen met ongeveer 1% tot 2% steeg ten opzichte van 2014, laten erts/schroot en agribulk een daling van respectievelijk 2% tot 3% en 8% tot 10% zien. De containeroverslag is gelijk gebleven, RoRo daarentegen is met zo’n 10% gestegen.

De Rotterdamse haven loopt voorop wat betreft LNG, zei Castelein. De verwachting is dat de overslag van LNG met 90% tot 100% gaat toenemen, medio 2016 zal de LNG breakbulk terminal operationeel worden en het gerbuik van LNG door de scheepvaart wordt aangemoedigd. Ook het spoorvolume is toegenomen met 5% en de doelstelling is om in 2020 50% meer containers via het spoor te vervoeren ten opzichte van 2013.