VIDEO: Sensoren op de IJpalen voor de sluis van IJmuiden

Op de IJpalen voor de sluis van IJmuiden zijn slimme sensoren gemonteerd voor een innovatieve pilot. Het doel van deze pilot is het meten van de conditie van de IJpalen. Met dit extra toezicht wordt het gebruik gemonitord en kunnen mogelijke reparaties proactief worden ingepland.

De IJpalen zijn twee lichterpalen waar zeeschepen aan afmeren wanneer zij hun lading overslaan op een binnenvaartschip. Hierdoor wordt het schip letterlijk lichter, komt het hoger te liggen en heeft het schip geen last van de beperkte diepgang. Het goed functioneren van de IJpalen is dus cruciaal voor de bedrijfsvoering van diverse bedrijven in de haven.

Waarom experimenteren met sensoren?
Kunnen we verplaatsingen van en stoten op de IJpalen meten? Staat de paal nog recht?  Door een sensor te plaatsen kan bij een zogenaamde abnormale situatie een bericht afgegeven worden aan het havenbedrijf en kan men snel ter plaatse zijn om het probleem op te lossen. Op deze manier hebben schepen en bedrijven minimaal last van mogelijke werkzaamheden. Wanneer deze pilot succesvol is gebleken, kunnen andere boeien en palen ook uitgerust worden met de slimme sensoren.

Slimme sensoren in de haven from Port of Amsterdam on Vimeo.

Samen met sensorpartner 30Mhz wil het Havenbedrijf Amsterdam met het gebruik van sensoren, de haven slimmer, sneller en schoner maken. Door ‘Internet of Things’ toe te passen is er toegang tot een nieuwe databron die inzicht geeft over de staat van onderhoud van onze kunstwerken en infrastructuur.

Meer… Port of Amsterdam