Vissersbond vindt energie-eiland op Noordzee geen goed idee

De vissers zijn niet blij met het plan om een kunstmatig energie-eiland aan te leggen op de Doggersbank in Noordzee. Nederlandse Vissersbond-voorzitter Johan Nooitgedagt: “De enige beroepsgroep voor wie de Doggersbank een fantastische plek is, zijn onze vissers. Die locatie staat al sinds de Middeleeuwen bekend als één van de rijkste visgronden van de Noordzee.” 

Eind deze maand tekenen TenneT Nederland, TenneT Duitsland en het Deense Energinet een overeenkomst voor de verdere ontwikkeling van een energie-eiland, de North Sea Wind Power Hub, op de Doggersbank. Het moet het knooppunt van energie worden in de Noordzee voor alle landen rond de Noordzee. Het initiatief krijgt steun van de Europese Commissie, die het plan later deze maand zal presenteren in Brussel.

Er is geen behoefte aan meer windparken op de Noordzee volgens de Vissersbond
“Er is geen behoefte aan nog meer Noordzee windparken, want zonne-energie wordt een veel goedkopere oplossing.” In december deed hij al een dringend beroep op de regering om de subsidie-investeringen te concentreren op centrale duurzame energieopwekking binnen het stedelijk gebied. “Daar is heel veel mogelijk met bijvoorbeeld koude/warmte-opslag in combinatie met warmtepompen, aardwarmte, restwarmte biomassa, groen gas, brandstofcellen en andere oplossingen voor het opslaan van deze energie”, aldus Johan Nooitgedagt.

Vissers voelen zich steeds meer in het nauw gedreven door natuurbeschermers en energiemaatschappijen 
De vissers zijn de oorspronkelijke gebruikers van de Doggersbank en moeten dat ook blijven volgens de Vissersbond. Zij voelen zich steeds meer in het nauw gedreven door natuurbeschermers die bodemberoerende visserij willen verbieden en de Doggersbank een beschermd gebied willen maken en daar komen de energiemaatschappijen nu bij met de diepzeekabels, windmolens en een energie-eiland.  “Daar begrijpen de vissers helemaal niets van en we zullen ons dan ook met hand en tand verzetten tegen dit soort weinig nozele ideeën!”, aldus vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt.