Voorstel Europese norm voor scheeps-, haven- en andere maritiem-gerelateerde beveiligingsdiensten

Oostenrijk heeft het voorstel ingediend om te komen tot een Europese norm (EN) op het gebied van particuliere beveiligingsdiensten in de maritieme en havensector. Het doel is om het aanbod van beveiligingsdiensten te professionaliseren. En om zowel aanbieders als opdrachtgevers gemeenschappelijke criteria te bieden om vergelijking van diverse diensten op inhoud, kwaliteit en prijs mogelijk te maken. NEN onderzoekt of er in Nederland behoefte is aan zo’n norm. Organisaties worden verzocht om voor 8 november hun mening bij NEN kenbaar te maken.

Havens vormen een belangrijke schakel in de internationale logistieke transportketen. Steeds vaker spelen particuliere beveiligingsbedrijven een essentiële rol in de beveiliging van de internationale havens en de maritieme omgeving. Volgens de aanbieders van beveiligingsdiensten ontbreekt het echter aan gemeenschappelijke industriegedreven afspraken over de kwaliteit van de dienstverlening. Een norm moet een juiste afstemming tussen vraag en aanbod mogelijk maken met een hoger nationaal en Europees veiligheidsniveau tot gevolg.

Inhoud van de afspraken
Het voorstel is om een Europese norm te ontwikkelen waarin eisen worden gespecificeerd voor de organisatie, het personeelsmanagement en de uitvoeringsmethoden van particuliere beveiligingsbedrijven. De inhoud wordt door alle deelnemers gezamenlijk bepaald. Daarbij wordt rekening gehouden met bestaande afspraken en reguleringen, waaronder ISPS, SOLAS en de Europese Directive 2005/65/EC over het verhogen van de veiligheid van havens.

Doelgroep
Belanghebbende organisaties zijn onder meer opdrachtgevers, inkopers en aanbieders van beveiligings- en aanverwante diensten, havenbedrijven, rederijen en transportbedrijven, kennis- en adviesorganisaties, (semi-)overheden en beroeps- en brancheorganisaties.

Maak uw mening kenbaar
NEN moet voor 15 november de Nederlandse stem uitbrengen. Bij de Europese stemronde kan Nederland het voorstel ondersteunen of tegen stemmen. Als de normontwikkeling doorgaat, kunnen Nederlandse marktpartijen via NEN hun belangen uitdragen en de inhoud van de norm mede bepalen. NEN is geïnteresseerd in uw mening over de behoefte aan deze norm en of u wenst deel te nemen aan het normalisatieproces. U wordt verzocht om voor 8 november te reageren, bij voorkeur per e-mail.

Meer… NEN