Waalkade laatste zwakke schakel

De Nijmeegse Waalkade is het laatste stukje waterkering langs de grote Nederlandse rivieren dat wordt verhoogd. Dat werk begint in september. De voorbereiding van de werkzaamheden in Nijmegen neemt aanvang aan de oostkant. Ter hoogte van de veerpoorttrappen worden kabels verlegd. Het eigenlijke herstelwerk begint aan de westkant, bij de spoorbrug. De gemeente Nijmegen verwacht dat het verkeer zo nu en dan hinder zal ondervinden van de werkzaamheden maar de doorgaande route wordt niet afgesloten.

Bron: De Gelderlander, 02-08-2007;