Waardering drie investeringen omlaag; Atagun onderhands verkocht

De directie heeft in overleg met de raad van commissarissen besloten de waardering van drie investeringen verder naar beneden bij te stellen.

De drie afwaarderingen zijn genomen uit “voorzorg”, zoals directeur Diederik Tjeenk Willink het omschrijft. “Het heeft geen enkele invloed op de positieve cashflow, noch op de operationele winstgevendheid van het fonds en ook ons risicoprofiel wordt er niet door veranderd, maar in deze nog steeds onzekere tijden neemt NBZ het zekere voor het onzekere.”

Voor de beide zusterschepen Merwesingel en Merweplein staat begin volgend jaar een ‘docking survey’ op het programma. Door deze verplichte APK-keuring voor schepen die eens in de vijf jaar moet worden uitgevoerd, zal de reder, zoals de zaken er nu voor staan, niet kunnen voldoen aan zijn aflossingsverplichtingen aan de Rabobank. Bij een verwachte verkoop van de schepen in 2017 wordt hierdoor de resterende vordering van de Rabobank hoger en blijft voor NBZ als tweede hypotheekhouder een lager bedrag over. Naar verwachting resteert op dat moment een contante waarde van USD 647.000 per schip.

Het totale gebrek aan enige beweging aan de kant van de reder van de Star 1 om te komen tot iets dat lijkt op het begin van een oplossing, heeft NBZ doen besluiten de waardering met nog eens USD 50.000 naar beneden bij te stellen tot USD 200.000.

Als gevolg van de drie afwaarderingen daalt de intrinsieke waarde van het aandeel met USD 1,64 naar USD 25,58.

Atagun
De Atagun die NBZ in april 2012 in Rotterdam liet arresteren, is gisteren door de Deutsche Bank voor de Rechtbank van Rotterdam onderhands verkocht voor EUR 2,5 miljoen. NBZ als tweede hypotheekhouder ontvangt hiervan niets. Het volledige bedrag komt toe aan de eerste hypotheekhouder Deutsche Bank. NBZ had de Atagun nagenoeg volledig afgeschreven.

Meer… NBZ