Waardevol onderzoek beter benutten vaarwegen

Op dinsdag 18 februari heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu de onderzoeksresultaten van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) in ontvangst genomen. Samen met de markt is onderzocht hoe beslissers in de logistieke keten de binnenvaart beter kunnen benutten.

Minister Schultz: ‘We willen de sterke kanten van de binnenvaart, zoals prijs en duurzaamheid, beter benutten. Steeds meer verladers kiezen voor duurzaamheid. Daarom moet de positie van de binnenvaart steeds worden verkend en versterkt. Het beter benutten van de vaarwegen zorgt immers voor minder vrachtwagens op de weg en een betere bereikbaarheid. Precies daarin ligt de belangrijkste waarde van het programma IDVV en van dit rapport. Dit programma maakt de sector slimmer.’

De resultaten
‘Belangrijkste inzicht dat we door het onderzoeksprogramma hebben gekregen, is dat we nu heel goed in kaart hebben hoe de Nederlandse binnenvaart in elkaar steekt en voor welke uitdagingen we de komende jaren staan om de binnenvaart een nog betere positie in de logistieke keten te geven. Ook Heineken heeft een zeer positieve ervaring met binnenvaart. De afgelopen 5 jaar hebben wij op dit gebied enorme stappen gemaakt en dit onderzoek onderschrijft deze keuze’, aldus Koos Tromp, lid Raad van Advies IDVV onderzoek en Director Customer Service & Logistics van Heineken.

Het onderzoeksprogramma
In het onderzoeksprogramma van IDVV werd gewerkt aan de opbouw van kennis over goederenvervoer over water. De binnenvaart moet in de toekomst een groter deel van het vervoerssysteem innemen om de groeiende hoeveelheid goederen betrouwbaar, vlot en duurzaam te vervoeren. Samen met de markt is onderzocht hoe de binnenvaart aantrekkelijker kan worden voor beslissers in de logistieke keten.

De onderzoeken richtten zich op: vernieuwing van de binnenvaart, benutting infrastructuur, afstemmen in de keten, schone vaartuigen en innovaties in de binnenvaart.

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV)
In het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen werken overheden, kennisinstituten, vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens en terminals samen aan het beter benutten van de vaarwegen.

Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/IDVV