Wärtsilä sluit contract voor efficiënter onderhoud van 15 schepen van Wagenborg

Wärtsilä Netherlands B.V., wereldwijd marktleider in het aanbieden van oplossingen en service in de scheepvaartindustrie, en Wagenborg Shipping B.V. hebben in juni 2014 een onderhoudscontract afgesloten voor vijftien droge ladingschepen. Binnen het contract biedt Wärtsilä al de onderhoudsplanning en service voor de geïnstalleerde motoren en propulsie systemen aan voor een vaste prijs. Dit bevordert de financiële voorspelbaarheid van de werkzaamheden voor Wagenborg en verzekert maximale levensduur, prestatie en lagere operationele kosten voor de schepen op een veilige, betrouwbare en ecologisch duurzame manier.

Wärtsilä  Multipurpose Dry Cargo Carrier Adriaticborg

Multipurpose Dry Cargo Carrier Adriaticborg is één van de vijftien schepen van Wagenborg die Wärtsilä onderhoudt

“Een belangrijk resultaat van deze overeenkomst is dat efficiënter onderhoud mogelijk wordt gemaakt. Het is onze doelstelling om de technische prestaties van de motoren te verbeteren en de onderhoudsplanning te optimaliseren. Daarbij verbeteren wij de beheersbaarheid van onze operationele kosten, waarbij het voor ons van groot belang was dat ook ongepland onderhoud binnen de reikwijdte van het contract valt”, zegt Theo Klimp, Fleet Director van Wagenborg Shipping.

Binnen de afspraken die gemaakt zijn zal Wagenborg Shipping B.V. gebruikmaken van het Remote Condition Monitoring System van Wärtsilä. Met dit systeem is het mogelijk om de omvang van de onderhoudswerkzaamheden optimaal te laten aansluiten op de actuele staat van de motoren. Met condition monitoring en een zorgvuldige onderhoudsplanning kan de tijdspanne tussen onderhoudsbeurten worden opgerekt. De beschikbaarheid van de schepen zal hierdoor toenemen. Condition Monitoring draagt verder bij aan verhoogde betrouwbaarheid van de motoren en een optimale motorafstelling, waardoor brandstof wordt bespaard en schadelijke uitstoot wordt gereduceerd.

Vast kostenpatroon biedt voorspelbaarheid
Het onderhoudsconcept omvat naast het onderhoud op de Wärtsilä 46F motoren ook de controlable pitch propellors, boegschroeven en shaft seals. Belangrijk aspect van de overeenkomst, en voor beide partijen een grote stap voorwaarts, is dat Wärtsilä nu voor een vast bedrag per draaiuur het totale onderhoud voor haar rekening neemt. Dit resulteert in een geheel voorspelbaar kostenpatroon.

“Wärtsilä werkt er hard aan om klanten te helpen hun bedrijfsactiviteiten op de lange termijn zeker te stellen, iets wat essentieel is in het huidige economische klimaat in de scheepvaartsector en zeker in het koopvaardij segment. Met een geavanceerd onderhoudscontract als deze, beogen wij een kwalitatief hoogwaardig onderhoud te verenigen met kostenreductie voor Wagenborg”, zegt Henk de Jong, Director Service Unit Benelux van Wärtsilä.

Meer… Wärtsilä