Wereldwijd meer energiezekerheid, kansen voor bedrijven

Meer investeringen in pijp- en elektriciteitsleidingen en energieproductie. Meer mogelijkheden voor internationale handel in energie. Werken aan toegang tot energie voor burgers in opkomende en ontwikkelingslanden. Internationale samenwerking om energie verder te verduurzamen. Dat zijn de belangrijkste afspraken die meer dan zestig landen vandaag met elkaar hebben gemaakt tijdens de Ministeriële Energiehandvestconferentie in Den Haag. De afspraken moeten leiden tot meer energiezekerheid wereldwijd en betere investeringskansen voor bedrijven, aldus Minister Kamp van Economische Zaken (EZ), die gastheer is van de conferentie.

Minister Kamp: “Tot 2035 is 48.000 miljard dollar nodig aan energie-investeringen om aan de wereldwijde energievraag te voldoen. De afspraken die vandaag zijn gemaakt laten zien dat landen internationaal willen samenwerken op energiegebied. Voor Nederlandse ondernemers biedt dit kansen. Zo voeren Nederlandse bedrijven wereldwijd 70% van de installaties van windmolenparken op zee uit. Deze kennis kan in andere landen goed gebruikt worden.”

Nederland stond in 1991 na de val van de muur aan de basis van het eerste Europese Energiehandvest. Dat is nu vernieuwd. Het doel van het eerste handvest was om tussen Oost en West afspraken te maken over samenwerking op energiegebied. Tijdens de conferentie in Den Haag ondertekenden deelnemende landen een nieuwe politieke verklaring over samenwerking in de energiesector. Dit keer gaat het om een wereldwijde politieke afspraak waarmee ook landen als China, Iran, Chili en Colombia zijn betrokken.

Volgens minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is het e en belangrijk signaal dat dit keer voor het eerst ook landen uit Afrika en Azië en bedrijven deelnamen aan de conferentie: “Energie is meer dan een economisch goed. Ruim een miljard mensen hebben op dit moment geen toegang tot elektriciteit, terwijl dat een cruciale factor is voor meer werkgelegenheid en ontwikkeling. En de vraag wordt in de toekomst alleen maar groter. Deze uitdaging kan alleen worden aangepakt als overheden en bedrijven samenwerken om tot efficiëntere, slimmere vormen van energievoorziening te komen.”

Landen die het handvest onderschrijven zijn voor bedrijven aantrekkelijker om zaken mee te doen. Het ondertekenen van het handvest is een eerste stap voor landen om ook toe te treden tot het Energiehandvestverdrag. Investeringen die bedrijven doen in een land genieten door het ondertekenen van het verdrag wettelijke bescherming en bedrijven lopen daarmee minder risico.

Meer… Rijksoverheid