Werkbezoek Koningin aan Koninklijke Marine

Koningin Beatrix heeft dinsdag in Den Helder een werkbezoek gebracht aan de Koninklijke Marine. Aan boord van het amfibisch transportschip Hr.Ms. Johan de Witt is de Koningin geïnformeerd over de Nederlandse deelname aan EU-operatie Atalanta. Deze missie richt zich op de bestrijding van piraterij en de bescherming van kwetsbare koopvaardijschepen in de Golf van Aden en de wateren rond Somalië.

Bron: BlikOpNieuws.nl, 23-03-2010;