Windenergie op zee kan goedkoper

Windenergie op zee kan goedkoper, zo stelt de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA), de belangenvereniging van de windsector. Deze uitspraak volgt op de publicatie van het adviesrapport van de Taskforce Windenergie op Zee. Dit advies kwam daags na de bekendmaking dat slechts twee van de twaalf windparken die aan een tender meededen subsidie zullen ontvangen.

Bron: Offshore Visie, 25-05-2010;