Winst Boskalis gehalveerd

Boskalis heeft over het eerste half jaar van 2016 een nettowinst van € 147,5 miljoen behaald. De winst is vergeleken met een jaar eerder gehalveerd. Toen was er nog sprake van een winst van € 306,5 miljoen. Deze cijfers werden donderdag gepresenteerd bij de halfjaarcijfers van de baggeraar.

De omzet is ten opzichte van het eerste halfjaar 2015 met 25% afgenomen tot € 1,17 miljard (eerste halfjaar 2015: € 1,57 miljard). In 2015 was er nog sprake van een zeer druk eerste halfjaar, maar het afgelopen halfjaar is de omzet afgenomen als gevolg van de verslechterde marktomstandigheden.

Zwaar weer
“Begin dit jaar hebben we reeds aangegeven dat we in zwaar weer zijn beland. Dalende prijzen van olie, gas en commodities vormden de donkere wolken aan de horizon die uiteindelijk ook laat-cyclische bedrijven als Boskalis raken. Het werkvolume in de markt is flink afgenomen en een terugval van omzet en resultaat zijn dan ook onontkoombaar”, ligt Peter Berdowski, CEO van Boskalis, toe bij de presentatie.

Boskalis houdt er rekening mee dat het huidige marktbeeld nog enkele jaren kan voortduren en heeft daarom noodzakelijke stappen gezet om de vlootomvang en –samenstelling aan te passen. Zoals eerder aangekondigd haalt Boskalis in de periode 2016-2018 vierentwintig schepen uit de vaart, waardoor een groot aantal medewerkers worden ontslagen.

Marktontwikkelingen
Er is terughoudendheid ten aanzien van investeringen in nieuwe grootschalige havens en offshore-gerelateerde projecten. Maar ondanks de tragere groei in zeevracht biedt de vraag naar grotere en diepere havens en bijbehorende infrastructuur voor grotere en dieper stekende (zee-)schepen kansen. Ook de vraag naar energie en de daarmee gepaard gaande toename van de offshore exploratie en productie, vaak in kwetsbare gebieden waardoor de noodzaak voor duurzame oplossingen toeneemt, is gunstig voor Boskalis. De toegenomen aandacht voor het klimaat en de daaruit voortvloeiende kansen op het gebied van offshore windmolenparkprojecten heeft geleid tot een omvangrijke groeiende markt met interessante projecten. En voor de korte termijn is één van de positieve gevolgen van de lage olieprijs dat veel verouderde offshore olie- en gasplatforms nu definitief buiten bedrijf worden gesteld en ontmanteld (decommissioning).

Vakbonden
Woensdag werd er bij het hoofdkantoor van Boskalis geprotesteerd door werknemers van Boskalis en de vakbonden FNV Waterbouw en Nautilus International tegen de plannen van het maritieme concern om wereldwijd 650 banen te schrappen. De betogers riepen in een open brief aandeelhouders op hun sociale verantwoordelijkheid te nemen en zich uit te spreken tegen de ontslagronde.