Zeescheepvaart steunt wereldwijde aanpak van CO2

De internationale zeescheepvaart vertegenwoordigd in de International Chamber of Shipping (ICS) steunt een wereldwijde aanpak om de klimaatverandering te stoppen. De scheepvaartindustrie steunt verdere maatregelen van de International Maritime Organization (IMO) om de CO2-uitstoot van de zeescheepvaart te verlagen.

Secretaris-generaal van de ICS, Peter Hinchliffe zei tijdens de Klimaatconferentie in Parijs op 1 december (COP21) dat door de recent van kracht geworden IMO-maatregelen alle schepen gebouwd na 2025 minstens 30% energiezuiniger zullen zijn dan de schepen die nu in bedrijf zijn. Met verdere technische en operationele maatregelen kan de internationale zeescheepvaart in 2050 per ton/kilometer zelfs een reductie halen van 50%.

Nederlandse reders willen groen en krachtig varen
De KVNR steunt de verduurzaming van de zeescheepvaart en heeft in 2010 haar milieubeleid geformuleerd onder het motto ‘Groen en krachtig varen’. Groen varen biedt kansen voor de Nederlandse zeevaart. Investeren in schone schepen loont. Minder brandstofverbruik betekent minder kosten voor reders en dat is niet alleen goed voor de concurrentiepositie, maar ook voor het milieu. De KVNR wijst wel op voldoende aandacht voor de economische haalbaarheid van voorgestelde maatregelen. Nieuw te ontwikkelen regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld emissies dient te zijn gebaseerd op goed onderbouwde kosten- en batenanalyses.

Meer… KVNR