‘Zeespiegel daalt door smeltend poolijs’

Het smelten van de ijskappen veroorzaakt op sommige plekken een daling van de zeespiegel, in plaats van een stijging. Dat meldt het tijdschrift New Scientist op basis van onder meer Nederlands onderzoek.

De Nederlandstalige editie van New Scientist maakte een inventarisatie van recent onderzoek naar het gedrag van de oceanen. Als het ijs van Groenland smelt, blijkt uit de onderzoeken, verdeelt het water zich niet gelijkmatig over de oceanen. Hoewel gemiddeld genomen de zeespiegel wereldwijd stijgt, verwachten onderzoekers voor sommige gebieden juist een enorme daling.

De daling treedt vooral op in gebieden die relatief dichtbij de Noordpool of Zuidpool liggen. Rond IJsland kan de zeespiegel meer dan 10 meter zakken. Voor de noordelijke kust van Schotland zou dat 3 meter zijn.

De verklaring ligt in het feit dat ijskappen nu nog zo enorm groot zijn dat ze met hun zwaartekracht water aantrekken. Wanneer de ijskappen smelten, verdwijnt deze aantrekkingskracht – met als gevolg dat het zeewater zich terugtrekt. Bovendien ‘veert’ het land onder de ijskap naar boven, als het gewicht van de alsmaar smeltende ijskap afneemt.

De voorspellingen worden onder meer gesteund door geologen van de TU Delft en ecologen van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Zij verwachten echter dat de Nederlandse kustgebieden niet moeten rekenen op een zeespiegeldaling, omdat ons land te ver van de Noordpool ligt. Als het ijs van zowel Groenland als Antarctica smelt, kan de Nederlandse kust zich opmaken voor de gemiddelde zeespiegelstijging van ongeveer 3,5 meter.

Meer… New Scientist