122,7 miljoen euro winst voor Havenbedrijf Antwerpen

Het Havenbedrijf Antwerpen heeft het boekjaar 2016 afgesloten met een geconsolideerde winst van 122,7 miljoen euro. Dat staat in de geconsolideerde jaarrekening die de raad van bestuur van het Havenbedrijf heeft vastgesteld. Van de winst wordt 21,3 miljoen euro uitgekeerd als dividend aan de stad Antwerpen.

De totale bruto tonnenmaat van de zeeschepen en de behandelde ladingvolumes zijn in 2016 toegenomen wat de omzetcijfers positief heeft beïnvloed. Anderzijds zijn de kraanactiviteiten in 2016 volledig afgebouwd.

Tevreden, maar realistisch
Het Havenbedrijf is tevreden met dit resultaat, maar hoedt zich voor te veel optimisme. “Het resultaat van 2016 is voor een belangrijk deel toe te wijzen aan éénmalige, en dus uitzonderlijke, factoren, zoals de verkoop van het vroegere Havenhuis. Bovendien verwachten we niet dat de financiële resultaten de komende jaren dit niveau zullen aanhouden, gelet op het investeringsprogramma dat voor ons ligt”, aldus Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf.

De volgende jaren staan belangrijke projecten op het programma, waarvoor het Havenbedrijf een financiële bijdrage zal leveren. Het gaat onder meer over de bijdragen voor de Oosterweelverbinding, de renovatie en uitbreiding van de Royerssluis en investeringen in het kader van het project ‘Extra Containercapaciteit voor de haven van Antwerpen’.

Tevens is de Europese Commissie een officieel onderzoek gestart om na te gaan of de toepassing van de rechtspersonenbelasting voor de havens in België verenigbaar is met de Europese regelgeving en of de havens in België niet onderwerpen zouden moeten worden aan een vennootschapsbelasting.