490 duizend jonge palingen uitgezet in Zeeuwse wateren

De paling werd onder andere uitgezet door de Zeeuwse beroepsvissers, Jaap Muller en zijn zoon Hans, vanaf hun schip de BRU20. Er zijn ruim 490.000 pootalen uitgezet. De Grevelingen is speciaal geselecteerd door de overheid als geschikt leefgebied voor paling. In Zeeland zijn 450.000 jonge palingen (pootalen) uitgezet in het Grevelingenmeer. Met deze herbevolking wordt een flinke impuls gegeven aan de palingpopulatie in het Zeeuwse water. Deze uitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij. 

Met de uitzet van deze grote hoeveelheid jonge paling wordt beantwoord aan recente wetenschappelijke inzichten, dat herbevolking in grote aantallen bijdraagt aan een goede palingstand. Wanneer de glasalen tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit De Grevelingen vrijuit via zee naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargasso Zee voor nageslacht te zorgen.

Het project wordt medegefinancierd door het Paling Fonds en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen.