‘Aan boord gaan van zinkend schip buitengewoon risicovol’

Het aan boord gaan van een zinkend schip is in alle gevallen buitengewoon risicovol en moet te allen tijden overgelaten worden aan professionals die ervaring hebben met het bergen van schepen. Alleen indien het noodzakelijk is om mensen te redden die in acute nood verkeren kan overwogen worden om aan boord van een schip te gaan dat dreigt te zinken. Daarbij dient alle beschikbare informatie benut te worden om een volledig beeld te vormen van de situatie, risico’s in te schatten en af te wegen.

Meer… Blik op Nieuws