Aangepaste verkeersmaatregelen Prinses Margrietkanaal van kracht

Vanaf 1 juli 2015 gaan de aangepaste verkeersmaatregelen op het Prinses Margrietkanaal van kracht. Rijkswaterstaat heeft hiervoor het verkeersbesluit definitief vastgesteld. Rondom de bruggen Kootstertille, Oude Schouw, Uitwellingerga en Spannenburg wordt het passeerverbod verruimd en geldt een hogere maximum snelheid. De aangepaste maatregelen bevorderen de doorvaart op de vaarweg en beperken het risico van aanvaringen.

Sinds juli 2014 mochten schepen elkaar bij de bruggen niet meer passeren. Met het nieuwe verkeersbesluit wordt dit verbod voor schepen smaller dan 9.60 meter ingetrokken. Kleinere schepen krijgen daarmee de gelegenheid om door te varen. Dat vermindert oponthoud op de vaarweg en komt de doorstroming ten goede. Schepen breder dan 9,60 meter blijven verplicht gebruik te maken van het vaste deel van de brug, omdat deze doorgang meer ruimte biedt voor een veilige doorvaart.

Voor alle schepen, zowel geladen als ongeladen, geldt vanaf 1 juli een snelheidsbeperking van 8 km/uur bij het passeren van het vaste deel van de bruggen Kootstertille, Oude Schouw, Uitwellingerga en Spannenburg. Voor schepen breder dan 9.60 meter waarvoor de brug open moet, geldt een maximale snelheid van 6 km/uur. De getroffen maatregelen zijn niet van toepassing op de recreatievaart.

Meer… Rijkswaterstaat