Aanhoudende groei Rotterdamse Haven

De overslag in de Rotterdamse haven blijft sterk groeien. In de eerste negen maanden van dit jaar werd 277 miljoen ton goederen behandeld, ruim 4% méér dan in de vergelijkbare periode van 2004. De toename ligt zowel boven de prognoses voor dit jaar en de langere termijn, van 2 à 3%. De overslag van containers beantwoordt ruim aan de verwachting en groeit met 14%.

Bron: Havenbedrijf Rotterdam, 17-11-2005;