Afspraken over verbetering zeetoegang IJmuiden

Tijdens een bestuurlijk overleg vandaag tussen minister Peijs van Verkeer en Waterstaat (VenW) en Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) met regiobestuurders van de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland zijn procesafspraken gemaakt over de verbetering van de zeetoegang bij IJmuiden. Minister Peijs kondigde tijdens het overleg aan dat ze de komende jaren 70 miljoen euro uittrekt voor verbeteringen en groot onderhoud in het Noordzeekanaal en de voorhaven van het sluizencomplex IJmuiden.

Bron: Min V&W, 21-01-2004;